กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ (Open Book) กำหนดระยะเวลา 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 

ส่งงานเป็น paper based ในชั้นรับเอกสารของผมที่ชั้น 5 อำนวยการ

1. หากนิสิตต้องขายเอนไซม์ (เลือก 1 ชนิด cellulase, glucose isomerase, papain, pectinase, lipoxygenase, transglutaminase) นิสิตจะต้องเสนอสินค้านี้ให้กับลูกค้า (10 คะแนน)
1.1 ใช้ในผลิตภัณฑ์ใดและเพราะอะไร
1.2 ใช้ในกระบวนการผลิตตรงไหน
1.3 หลักการทำงานของเอนไซม์คือ
1.4 ใช้ที่ pH และ Temperature ค่าประมาณเท่าไร และต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอย่างไรหรือไม่
1.5 จะควบคุมการทำงานของเอนไซม์อย่างไร เช่น หยุดการทำงานด้วยความร้อน

2. กรุณาเขียนบรรยายวิธีการผลิตเอนไซม์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร (5 คะแนน)

3. นิสิตมีความคิดเห็นกับประโยคที่ว่า "synthetic biology เป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาเอนไซม์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ" อย่างไร (5 คะแนน)

 

Friday the 19th. Custom text here - Joomla Templates